Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség HU  RO  EN
FőoldalMenüPresbitériumLelkipásztorokTemplomunkrólGyülekezetünkrőlGyülekezeti Életünk· Agapé Öregotthon· Bibliaórák· Ifi Blog· Gyermekeink· Gyülekezeti diakónia· Istentiszteleti idők és alkalmak· Kakasos IFI· Kórus· NőszövetségHírekEseményekKépgalériaElérhetőségHangtárTemplomjavítás

Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség
Főoldal » Gyülekezeti Életünk » Nőszövetség

Nőszövetség

Nők az Úr szolgálatában

"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít"

Gyülekezetünk nõszövetsége 2007 februárjában megújította te­vé­kenységét: igyekszünk élõ, te­vékeny szövetség lenni, mindenkit hívogatunk és befogadunk, akit Isten lelke elvezérel hozzánk. Nem állítjuk, hogy minden töké­le­te­sen mûködik, de arra töreke­dünk, hogy hitünk erõsödvén, példát tudjunk mutatni cselekedeteinken keresztül is.
Havonként rendszeresen összegyûlünk, Isten igéjét olvassuk és azt megbeszéljük, imádkozunk test­véreinkért. Vezérigénk: „Min­denre van erõm a Krisztusban, aki engem megerõsít“ (Fil 4). Egyesek támogatják a gyermekmunkát, mások idõseket látogatnak vagy más diakóniai munkát végeznek. A vasárnapi kávé - és teafõzést is mi végezzük. Ahol szükség van ránk, ott segítünk. Összejö­ve­te­le­inken elõadásokat is tartunk, pél­dául református nagyasszony­a­inkról vagy arról, hogy mit tanulhatunk Árva Bethlen Katától. Megemlékeztünk Bajor Andor­ról, József Attiláról. A Kálvin-év kap­­csán felolvasást tartottunk Idelett de Bure, Kálvin János feleségének önéletrajzi nap­ló­já­ból.
A szeretetvendégségek (nõk napja, idõsek napja alkalmából), valamint a kirándulások egymás megismerését, az együttmûködést szolgálják. Ilyenek voltak a csík­sze­redai múzeum, Szeben és a szász templomok meglátogatásának al­kalmai.
Legutóbb novemberben régi, elhagyott dél-erdélyi református templomokat kerestünk fel a zuidhorni (Hollandia) testvérgyülekezet küldötteivel együtt.
Felvet­tük a kapcsolatot más gyülekezetek nõszövetségeivel is; megismerés, tapasztalatszerzés cél­­jából ezek a találkozók nagyon hasznosak voltak.
Tavaly a kolozsmo­nos­tori nõszövetséggel, az idén pedig a Pata utcai nõ­szövetséggel találkoztunk.
Minden évben részt­vevõi vagyunk az ökumenikus világimanapnak és a kárpát-me­dencei imanapnak, ahol egymás­ért imádkozunk. Ebben az évben Detre­hem­telepen az észak-erdélyi nõ­szö­vet­ségi találkozón lélekben és hitben erõsödtünk.
Még sok jó és hasznos, Istennek tetszõ tevékenységet szeretnénk végezni, ahova mindenkit nagy szeretettel várunk és hívunk.
„Legeltessétek az Istennek köz­tetek lévõ nyáját, nem kény­sze­rí­tés­bõl, hanem örömest (...); mint pél­daképei a nyájnak“ (1 Péter 5,1-2)

Szigeti Anikó
nőszövetségi elnök
© 2009 - KFRE Kolozsvár, Moţilor 84 szám  |  kakasos@kakasos.ro Wikimapia