Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség HU  RO  EN
FőoldalMenüPresbitériumLelkipásztorokTemplomunkrólGyülekezetünkrőlGyülekezeti Életünk· Agapé Öregotthon· Bibliaórák· Ifi Blog· Gyermekeink· Gyülekezeti diakónia· Istentiszteleti idők és alkalmak· Kakasos IFI· Kórus· NőszövetségHírekEseményekKépgalériaElérhetőségHangtárTemplomjavítás

Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség
Főoldal » Események » Negyven nap a gyülekezetért

Negyven nap a gyülekezetért

- a Szabadság napilapban megjelent beszélgetés a 40 napos gyülekezeti programról -

Hitélet – Negyven nap a gyülekezetért a Kakasos templomnál

Kicsinyeit-nagyjait megkeresi a böjti időszakban a Felsőváros
2012. március 02.
KEREKES EDIT

Március 25-én közös vallásórán vehetnek részt a szülők és gyerekek - WWW.KAKASOS.RO
Március 25-én közös vallásórán vehetnek részt a szülők és gyerekek - WWW.KAKASOS.RO
Együvé hozni az embereket, megmutatni, hogy lehet egymásra számítani, örülni egymás örömeinek, osztozni egymás megpróbáltatásaiban, együtt sírni, együtt nevetni – ez a célja annak a böjti időszakra kiterjedő mozgalomnak, amelyet a Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközség indított útjára. A presbitérium, a nőszövetség, a diakónusok, a fiatalok igyekeznek eljutni a többezer lelkes gyülekezet minél több tagjához. Régebbi gyakorlatokat elevenítenek fel, újakat próbálnak meggyökereztetni ebben az időszakban: fiatalok és idősebbek betegeket látogatnak, időseknek segítenek a ház körül, feltérképezik a szociális eseteket, kisgyerekes családokat támogatnak. Vasárnaptól ifjúsági istentisztelet is lesz a Kakasos templomban. Ballai Zoltán lelkipásztortól azt is megtudtuk, mit jelent az imadoboz, és miért harangoznak a fiatalok vasárnap délben.


A több mint 2700 lelkes gyülekezetben nem lehet folyamatosan mindenki kezét fogni, ezzel a mozgalommal tudatosítani szeretnék a hívekben, hogy nincsenek egyedül, biztatni szeretnék őket arra, hogy legyen bátorságuk egymásért imádkozni, egymást támogatni, egymásnak örülni, ha valakinek a hite csordul túl, abból megosztani másokkal – értékelte a kezdeményezést Ballai Zoltán lelkipásztor.

A gyülekezet számára Együtt Isten dicsőségére címmel gyülekezeti értesítő és vezérfonal készült a 2012. év böjti idejére – ebből már első vasárnap négyszáz darabot vittek haza a hívek. E kis könyv egy vezérigét, majd a böjti időszak minden napjára rövid igét, ezekről néhány gondolatot tartalmaz, a templomi szertartások és találkozók időpontjáról tájékoztat, de egyéni bejegyzésekre is teret kínál, ugyanakkor a beteggondozói szolgálatot, családlátogatást, lelkészi teendőket végzők elérhetőségeit közli.

Ajándék a tavaly és idén keresztelt gyerekeknek

Mintegy 30-35 megbízott személy látogatja az egyházi nyilvántartásban szereplő családokat, de látogatási igényt a családok, hívek is jelezhetnek.

Kisebb csoportokban a fiatalok főleg idősebbeket látogatnak meg, együtt énekelnek, bibliát olvasnak, igény esetén segédkeznek akár pl. a tavaszi takarításban is. A presbitérium tagjai a választott munkacsoportok (gazdasági, katekétikai stb. bizottság) keretében néhány alkalommal tanácskoznak, beszélgetnek, az igények és a lehetőség szerint képzésen vesznek részt. Ugyanakkor segédkeznek az e-mail címek gyűjtésében is, hiszen a honlap (www.kakasos.ro) fejlesztésén túl egy másik tervük az internetes gyülekezeti hírlevélszolgálat beindítása.

– A nőszövetségi tagok a diakónusokkal együtt sorra látogatják azokat a családokat is, akiknek gyermekét tavaly vagy az idén kereszteltük – mondta Ballai Zoltán, tájékoztatva arról, hogy az egyházközség a tulajdonát képező 14 hektáros homoródszentmártoni birtok bérleti díját (évi mintegy 9000 lej) a kisgyermekes családok megajándékozására szánja, pelenkát, tejport, ruhát juttat számukra ebből az összegből. Aktualizált nyilvántartás készül a krónikus betegségben szenvedőkről, a szociális esetekről – tavaly decemberig 24 ezer lejt segélyként juttattak a szükségben élő családok számára.

Ballai Zoltán: „Célunk, hogy a gyülekezet minden szinten megélje a maga egységét”

Pártfogói rendszer van kiépülőben, ennek lényege, hogy a tehetősebb hívek, ha szeretnék, támogathassák a szegényebb családokat, esetleg gyerekek iskoláztatását vállalják. A rendszer elvileg névtelen, azaz a családok nem ismerik egymást, a támogatás az egyházközségen keresztül jut célba. További igényléseket és felajánlásokat várnak.

Occupy Monostor, occupy Haşdeu!

– A városban több ifjúsági istentiszteletet tartanak, de azok időpontja délután, este van. Kicsit mintha arra nevelnénk ezáltal a fiatalokat, hogy ne szenteljék meg a vasárnapot. Ez a hiányérzet hozta létre a délelőtti ifjúsági istentisztelet ötletét – részletezte a lelkipásztor. Márciusban vasárnaponként 12 órától kezdődik az ifjúsági igehirdetés, rendkívüli formában. Lényege bevonni a fiatalokat a liturgiába, felolvassák a lekciót, aki óhajtja, részt vehet az imában is. Egyetlen zsoltárt énekelnek, azon túl vallásos ifjúsági énekeket az IKE új énekeskönyve alapján, a hangszerkíséretet maguk a fiatalok biztosítják főként gitáron. – A lelkipásztorok csak a liturgiában és az igehirdetésben vesznek részt, a többit a fiatalok végzik, ők fogadják az érkezőket, gondoskodnak a vetítésről, hangosításról, ők harangoznak, de az istentisztelet utáni kávézáshoz és teázáshoz is ők készítik elő a szükségeseket. E lazább szerkezetű, de az igére figyelő istentisztelet csapatépítő jellege miatt is nagyon fontos – hangsúlyozta Ballai Zoltán.

Az „Occupy Monostor, occupy Haşdeu!” jelszó nagyszerűen érezteti a törekvés alapvető célját: bevonni a közösségbe a közeli egyetemváros fiataljait is. Mindezt szórólapokkal, plakátokkal is igyekeznek népszerűsíteni, és természetesen az internetes kommunikációs csatornákat is használják, így levelezőlistákon, de a „pofakönyvben” (facebook) is terjesztik hírét. A vasárnap déli szertartásban az is érdekes, hogy nemcsak a Kakasos templom, azaz a Felsővárosi gyülekezet körzetéből várják mindazokat, akik fiatalnak érzik magukat.

Nyílt vallásóra, házi bibliaórák

A vallástanárok a vallásórás korú gyermekeket látogatják meg, megszámlálják őket, tájékoztatják a nekik szánt templomi tevékenységekről, találkozókról, azonosítják a távolmaradás okát azok esetében, akik nem járnak vallásórára. Meghívják a gyerekeket és szüleiket a böjti időszakban sorra kerülő közös vallásórára; a március 25-én 10 órától kezdődő egyfajta nyílt órán megérthetik és megláthatják, mi is történik ezeken a találkozókon.

Már két család jelezte, hogy szívesen fogadna otthonában bibliaórát. Ezek szűkebb körű igemagyarázatos találkozók, a meghívó személy vagy család megszabja az időpontját, és azt is, hány személyt fogadhat a lakásában, erre is lehet jelentkezni a Lelkészi Hivatalnál. Ilyenkor a lelkipásztor igét olvas fel, magyaráz, majd az elhangzó ige vagy a választott téma kapcsán beszélgetnek a jelenlévők.

Aki szeretné, az vasárnaponként az imadobozban üzenetet hagyhat az imaközösség számára: a csütörtökönként 11 órától zajló, bárki számára nyitott szertartáson fohászkodnak azokért, akikről-akikért az üzenetek szólnak - ROHONYI D. IVÁN FELVÉTELEI

– Az emberek együvé hozása a cél, az hogy a gyülekezet minden szinten megélje a maga egységét. Sokat jelent, ha tudjuk, hogy a buszmegállóban mellettünk várakozó atyafi református. Az egyházban az emberek hitben tudnak találkozni, és egymás megsegítésében, az örömök megosztásában, de ehhez tudnunk kell egymásról, ismernünk kell egymást. A gyülekezet legkisebb sejtje a család, és ha jó a kis családban lenni otthon, akkor a nagy család is jól működik a „másik otthonban”– mondta Ballai Zoltán.

© 2009 - KFRE Kolozsvár, Moţilor 84 szám  |  kakasos@kakasos.ro Wikimapia