Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség HU  RO  EN
FőoldalMenüPresbitériumLelkipásztorokTemplomunkrólGyülekezetünkrőlGyülekezeti Életünk· Agapé Öregotthon· Bibliaórák· Ifi Blog· Gyermekeink· Gyülekezeti diakónia· Istentiszteleti idők és alkalmak· Kakasos IFI· Kórus· NőszövetségHírekEseményekKépgalériaElérhetőségHangtárTemplomjavítás

Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség
Főoldal » Gyülekezeti Életünk » Gyülekezeti diakónia

Gyülekezeti diakónia

A szeretetszolgálat gyülekezeti ügy. Szegények, betegek, munkaképtelenek, árvák, özvegyek, gyászolók mindenütt vannak. Ezek lelkigondozása, segélyezése  gyülekezeti gond kell hogy legyen.

Gyülekezetünk presbitériumának van egy négytagú diakóniai bizottsága, és ez a bizottság ellenõrzi a segélyek kiosztását és beszámol a presbitériumnak a gyülekezeti tagok között végzett szeretetszolgálat munkájáról.

A bizottság tagjai önkéntesek, körzetfelelõsök segítségével próbálják felmérni gyülekezeti tagjaink anyagi lehetõségeit. A kisnyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak az egész év folyamán - de Karácsony elõtt mindenképpen - igyekszünk anyagi segítséget nyújtani.

Külön kérésre több alkalommal járult hozzá gyülekezetünk anyagilag betegek külföldi kezeléséhez vagy mûtétéhez. Azoknak a családoknak, ahol 3-4 iskolás korú gyermek van, a tanfelszerelés sárlásának költségeihez járultunk hozzá. Szerencsétlen sorsú, hajléktalan felebarátainkat ruhával, élelmiszerrel segítjük. Vannak olyan családok gyülekezetünkben, ahol a havi gyógyszerköltségek fedezéséhez járulunk hozzá. Nehéz körülmények között élõ diákoknak ebédjegyet biztosítunk. Több alkalommal segítettünk szórvány helyzetben lévõ, szûkös anyagi körülmények között élõ, kicsi gyülekezeteket is.

Az anyagi segítség mellett a lelkigondozás szolgálatáról sem feledkezünk meg, amelynek nehéz feladatában nagy segítségünkre vannak lelkipásztoraink is. Betegeket, öregeket látogatunk meg, elbeszélgetünk velük, Bibliát olvasunk együtt, imádkozunk.

Advent idején megszervezzük gyüle kezetünkben az idõsek napját, ahol a meghívott és vendégül látott öregjeinket megajándékozzuk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyülekezeti diakónia mun káján keresztül Krisztus szeretetének áradását tapasztalhassák meg minél többen környezetünkben. Gyülekezetünkben egy kicsi öregotthon is mûködik, amelyben magányos, magukra maradt, idõs emberek találhatnak otthonra. Az öregotthont az Agapé Diakóniai Alapítvány mûködteti, melynek célja, hogy lelki, testi, anyagi és egészségügyi támogatást nyújtson egyedül álló, elhagyott öregek számára. Azoknak, akik ragaszkodnak megszokott életkörülményeikhez, és még képesek az önálló létfenntartásra, otthon segítünk; azokat pedig, akik már állandó felügyeletre szorulnak, netalán ágyhoz kötött betegek, beköltöztetjük az öregotthonba, ahol éjjelnappal gondoskodó szeretet veszi körül õket.

Öregotthonunk alkalmazott munkatársainak áldozatos munkáját gyülekezeti önkéntesek is segítik.

 

Fekete Emma, diakonus

© 2009 - KFRE Kolozsvár, Moţilor 84 szám  |  kakasos@kakasos.ro Wikimapia