Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség HU  RO  EN
FőoldalMenüPresbitériumLelkipásztorokTemplomunkrólGyülekezetünkrőlGyülekezeti Életünk· Agapé Öregotthon· Bibliaórák· Ifi Blog· Gyermekeink· Gyülekezeti diakónia· Istentiszteleti idők és alkalmak· Kakasos IFI· Kórus· NőszövetségHírekEseményekKépgalériaElérhetőségHangtárTemplomjavítás

Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség
Főoldal » Gyülekezeti Életünk » Agapé Öregotthon

Agapé Öregotthon

"Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást." János 13,34

 

A szeretetszolgálat gyülekezeti ügy. Szegények, betegek, munkaképtelenek, árvák, özvegyek, gyá­szolók mindenütt vannak. Ezek lelkigondozása, segélyezése gyülekezeti gond kell hogy legyen.

Gyülekezetünk presbitériumának van egy négytagú diakóniai bizottsága, amely ellenõrzi a segélyek ki­osztását, és beszámol a presbitériumnak a gyüleke­ze­ti tagok között végzett szeretetszolgálat munkájáról.

A bizottság tagjai önkéntesek, körzetfelelõsök segítségével próbálják felmérni gyülekezeti tagjaink anyagi lehetõségeit. A kisnyugdíjasoknak, nagycsaládo­soknak az egész év folyamán - de Karácsony elõtt mindenképpen - igyekszünk anyagi segítséget nyújtani.

Külön kérésre több alkalommal járult hozzá gyüle­kezetünk anyagilag betegek külföldi keze­lé­sé­hez vagy mûtétéhez. Azoknak a családoknak, ahol 3-4 iskolás korú gyermek van, a tanfelszerelés vásárlásának költségeihez járultunk hozzá. Szerencsétlen sorsú, hajléktalan felebarátainkat ruhával, élelmi­szerrel segítjük.

Vannak olyan családok gyülekezetünkben, ahol a havi gyógyszerköltségek fedezéséhez járulunk hozzá. Nehéz körülmények között élõ diákoknak ebédjegyet biztosítunk. Több alkalommal segítettünk szórvány helyzetben lévõ, szûkös anyagi körülmények között élõ, kicsi gyülekezeteket is.

Az anyagi segítség mellett a lelkigondozás szolgá­latáról sem feledkezünk meg, amelynek nehéz feladatában nagy segítségünkre vannak lelkipásztoraink is. Betegeket, öregeket látogatunk meg, elbeszélge­tünk velük, Bibliát olvasunk együtt, imádkozunk. Advent idején megszervezzük gyüle­kezetünkben az idõsek napját, ahol a meghívott és vendégül látott öregjeinket megajándékozzuk.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyülekezeti diakónia mun­káján keresztül Krisztus szeretetének áradását tapasztalhassák meg minél többen környezetünkben.

Gyülekezetünkben egy kicsi öregotthon is mû­ködik, amelyben magányos, magukra maradt, idõs emberek találhatnak otthonra. Az öregotthont az Agapé Diakóniai Alapítvány mûködteti, melynek célja, hogy lelki, testi, anyagi és egészségügyi támogatást nyújtson egyedülálló, elhagyott öregek számára. Azoknak, akik ragaszkodnak megszokott életkörülményeikhez, és még képesek az önálló létfenntartásra, otthon segítünk; azokat pedig, akik már állandó felügyeletre szorulnak, netalán ágyhoz kötött betegek, beköltöztetjük az öregotthonba, ahol éjjel-nappal gondoskodó szeretet veszi körül õket.

Öregotthonunk alkalmazott munkatársainak áldozatos munkáját gyülekezeti önkéntesek is segítik.

Fekete Emma
az Agapé Öregotthon vezetője, diakónus

Agapé ÖregotthonAgapé ÖregotthonAgapé ÖregotthonAgapé ÖregotthonAgapé ÖregotthonAgapé ÖregotthonAgapé Öregotthon
© 2009 - KFRE Kolozsvár, Moţilor 84 szám  |  kakasos@kakasos.ro Wikimapia